Aktuálne informácie

ARIETES MARMONT Rezort charakterizuje precízna realizácia a kvalitné materiály

Samotný rezort sa nachádza z dvoch častí:

1. Apartmánový dom MARMONT charakterizuje precízna realizácia a kvalitné materiály.

 • 35 apartmánov - 16 trojizbových a 19 dvojizbových - vo výmerách od 60 do 132 m2.
 • Prepojenie medzi penziónom a hotelom je 40 m tunelom.
 • Súčasťou stavby sú hromadné garáže pre 24 motorových vozidiel.
 • Fasáda je zateplená vetraná s dreveným obkladom Termowood.
 • Balkóny sú drevené z lepených stĺpov a zábradlia z lepeného kaleného skla.
 • Konštrukčný systém nadzemných podlaží je tradičný z tehloblokov Porotherm.
 • Kombinovaný s akustickým murivom oddeľujúci jednotlivé apartmány.
 • Priečky sú murované z priečkoviek Porotherm.
 • Podlahy terás a balkónov sú z terasových dosiek z Termowoodu.

Interiér stavby je navrhnutý nasledovne:

 • Vnútorné dvere s obložkovou zárubňou s povrchovou úpravou CPL.
 • Povrchové úpravy stien a podláh kúpeľní, WC a podláh verejných priestorov je zo stierok z Microcementu.
 • Ostatné podlahy apartmánov sú z plávajúcich podláh.
 • Sanita a batérie.

2. Hotelová časť Hotel Marmont ****

Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu a prestavbu dnes funkčného Penziónu Kukučka na investičné hotelové apartmány MARMONT 2. Apartmnány budú hotelovou chodbou spojené s Hotelom Marmont ****.

Klienti si taktiež môžu zakúpiť parkovacie miesta priamo pre budovou apartmánov.

Terajší Penzión Kukučka, budúce hotelové apartmány MARMONT 2, ako súčasť komplexu MARMONT RESORT prejde modernizáciou vnútorných a vonkajších častí.

V rámci koncepcie interiérového a exteriérového dizajnu celého komplexu bude obnovená fasáda celého objektu a rozsiahla interiérová rekonštrukcia.

Rekonštrukcia bude zahŕňať najmä, ale nie len:

Interiér:

 • Demontáž všetkých povrchových  obkladov stien a stropov
 • Demontáž všetkých podláh, výmena izolácií,  nová dvojvrstva podlahy uložená na tlmiacich podložkách čo zamedzí vzniku a prestupu hluku
 • Výmena a doplnenie protihlukových a tepelných materiálov  spolu s novou drevenou podlahou uloženou na doplnkovej tlmiacej konštrukcii zabezpečí maximálny  komfort bývania
 • Kontrola nosnej konštrukcie
 • Doplnenie podružných meracích prístrojov na meranie spotreby energií
 • Priestory kúpeľní budú ošetrené hydriozolačným náterom a budú vybavené sanitou
 • Vonkajše priestory budú po sadových úpravách v prirodzenom tatranskom štýle charakterizujúci celý komplex Marmont.

Exteriér:

 • Obnova fasády- nové zateplenie a omietky  pre zosúladenie designovej myšlienky celého komplexu. 
 • Nové  zábradlia,  výmena podláh spolu s novou  hydroizoláciou balkónov