Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom webovej stránky amresort.sk je:

PPA Invest s.r.o.
Vihorlatská 3122/40
040 01 Košice

IČO: 48 171 280

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti PPA Invest s.r.o. https://www.amresort.sk (ďalej len "AM RESORT") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti AM RESORT. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. AM RESORT zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

AM RESORT si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry tejto stránky a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti AM RESORT alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou AM RESORT. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti AM RESORT.